ยินดีต้อนรับสู่

ระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์

ท่านสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการพัฒนาและปรับปรุงระบบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแจ้งข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และสื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Login